چرا دایا ثبتدایاثبت 

با پیگیری مداوم کارشناسان همیشه سریع به نتیجه میرسیم

دایاثبت

به حقوق شما حتی اگر خودتان ندانید, متعهدیم

دایاثبت 

از صفر تا صد همه چیز را روشن میکنیم, خیالتان راحت

دایاثبت

نرخ خدمات ما شاخ و برگ نخواهد داشت؛ امتحان کنید

بدون پیش پرداخت هم در خدمت شما هستیم

برخی از مشتریان دایا ثبت

چند نمونه از مشتریانی که امور ثبت برند،طرح صنعتی و کارت بازرگانی آنها توسط دایا ثبت انجام شده است.
 • خرید برند آماده
 • شورای ملی زیتون
 • شرکت کشت و صنعت جوین
 • موسسه رویش نهال جوان
 • سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
 • فدراسیون دوچرخه سواری
 • آرد-صدف-خلیج-فارس
 • بازرگانی فروغ دشت
 • نشاسته خوشه زرین
 • شرکت پرکوک توس
 • صنایع غذایی آونگ سپاس
 • عطرنان حجیم