ثبت شرکت | دایا ثبت

ثبت شرکت صفر تا صد با دایا ثبت

تعریف شرکت

برای ثبت شرکت لازم است اطلاعاتی در مورد شرکت بدانید.

در قانون تجارت تعریفی از شرکت ارائه نشده است و تنها به اقسام آن و شرح شرایط آن پرداخته شده است، اما تعریفی که می‌توان از شرکت تجاری نمود عبارت است از: 
قراردادی است که دو یا چند نفر توافق می‌نمایند آورده‌ای به‌صورت نقد یا غیر نقد جمع‌آوری‌کرده و به‌وسیله آن اقدام به فعالیت خاص تجاری نموده و در منافع و زیان آن سهیم شوند. 
قانون‌گذار به جهت محقق شدن هدف شرکت به آن شخصیتی جداگانه از اعضای آن اعطا نموده که به آن شخصیت فرضی شخصیت حقوقی می‌گویند. درواقع پس از به وجود آمدن شرکت تجاری یک شخصیت حقوقی به نام شرکت متولد می‌شود که باشخصیت حقیقی هر یک از اعضا متفاوت است. بنابراین شخصیت و وظایف و تکالیف و دارایی و…. شرکت مستقل از شرکای شرکت می باشد. 
در قوانین جمهوری اسلامی ایران شرکت تجاری نوع تحول یافته شرکت مدنی است که در حقوق مدنی شکل گرفته که ارتباطی به بحث تجاری و قانون تجارت ندارد.

ثبت شرکت
ثبت شرکت

مزایای شرکت

اولین و مهم‌ترین مزیت شرکت استقلال شخصیت شرکت، که شخصیت حقوقی نام دارد، از شخصیت حقیقی اعضای آن است. دارایی‌های شرکت متعلق به شخصیت حقوقی خود شرکت است پس درنتیجه هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند به‌تنهایی در آن دخل و تصرفی داشته باشد. برای مثال اگر یک شرکت ورشکسته شد ارتباطی به شرکا یا اعضا نخواهد داشت و بلعکس نیز ورشکستگی شرکت ارتباطی به شرکا ندارد.

مزیت های شرکت:

 • اعتبار شرکت از اعتبار یک نفر بیشتر است و از مشارکت چند نفر یک شرکت به وجود می آید در نتیجه کارایی بیشتری دارد.
 • طریقه اداره شرکت و چهارچوب‌های قانونی و وظایف و اختیارات به‌وسیله قانون به طور شفاف تعریف‌شده است.
 • در صورت فوت هر یک از اعضاء، شرکت به قوت خود باقی مانده و سهم و دارایی شخص فئت شده به وراث وی به ارث می‌رسد.
 • کلیه سوابق و اطلاعات شرکت ثبت شده و در اختیار همه قرار می گیرد
 • از سوابق و شهرت یا شخصیت جداگانه ای بهره مند شده که وابسته به یک نفر نمی‌باشد در نتیجه می توان یک سازمان بدون وابستگی به شخص به وجود آورد.

انواع شرکت

در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت نام برده شده که عبارتنداز:

هر یک از این شرکت‌ها قوانین و شرایط خاص خود را داشته و جهت انجام اهداف خاصی ایجاد شده‌اند ولی امروزه بیشترین استفاده مردم از این شرکت‌ها شامل شرکت سهامی عام- شرکت سهامی خاص- شرکت با مسئولیت محدود-تضامنی و تعاونی می‌باشد و مابقی تقریباً استفاده نشده یا منسوخ شده‌اند. 
چهارچوب و قوانین هر یک در قانون تجارت به صورت جداگانه تعریف شده و جهت تشکیل هر یک باید قواعد آن رعایت شود که به اختصار به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

ثبت شرکت سهامی خاص

امروزه بیشترین ثبت شرکت از نوع سهامی خاص می‌باشد قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی از ماده ۱ تا ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد. ساز و کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آوردن تعداد زیادی شریک مناسب است.

شرایط کلی شرکت سهامی خاص عبارت است:

 • اعضای این شرکت حداقل ۳ نفر باشند و حداکثر آن محدودیتی ندارد.
 • حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص ۰/۰/۱ ریال می‌باشد که بایدحداقل ۳۵% آن را نقداً در یک بانک مسدود کرده تا شرکت به طور کامل ثبت گردد و گواهی آن به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود، حداکثر سرمایه محدودیتی ندارد و سرمایه غیر نقدی نیز قابل قبول می‌باشد.
 • این شرکت دارای نهادی به نام بازرس است که حداقل ۲ نفر اصلی و علی البدا بوده و برای نظارت بر عملکرد هیئت مدیره تنظیم شده است و برای هر سال مالی انتخاب می‌شوند.
 • هیئت مدیره می بایست متشکل شده از حداقل ۳ نفر دارای سمتهای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ‌باشد و لزوماً می بایست از اعضای شرکت انتخاب گردند.
 • مدیرعامل در این شرکت می‌تواند از اعضای هیئت مدیره باشد یا از خارج شرکت انتخاب گردد.
 • مدت زمان اعتبار هیئت مدیره ۲ سال بوده و هر ۲ سال یک مرتبه باید تمدید گردد.
 • ارکان تشکیل دهنده و تصمیم گیری درشرکت سهامی خاص شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل می‌باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

 • شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت.
 • شناسنامه و کارت ملی بازرسین شرکت.
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضا و بازرسین.
 • مجوز بلا مانع بودن ثبت موضوع در صورت نیاز بنا به تشخیص اداره ثبت.
 • گواهی مسدود کردن ۳۵% سرمایه اعلامی.
 • مابقی موارد از جمله اساسنامه، اظهارنامه و سایر فرم‌ها و اوراق توسط کارشناسان موسسه حامی نیکان تکمیل می‌گردد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ماده نود و چهار تا صد و پانزده قانون تجارت مربوط به شرکت مسئولیت محدود می‌باشد و در ماده نود و چهاراینگونه تعریف شده است “شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.” 
شرکت با مسئولیت محدود تقریباً ساده‌ترین نوع شرکت می‌باشد.

شرایط کلی شرکت با مسئولیت محدود عبارت است:

 • اعضای این شرکت حداقل دو نفر می‌باشد و حداکثر آن محدودیتی ندارد.
 • حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود تعیین نشده است ولی بر اساس عرف همان صفر/صفر/یک ریال می‌باشد و نیازی به مسدود کردن سرمایه در بانک نیست.
 • مسئولیت شرکاء در این شرکت محدود به میزان سرمایه آورده شده در شرکت می‌باشد.
 • در این شرکت حداقل می بایست از یک نفر به عنوان هیئت مدیره استفاده کرد و تعداد بیشتر از آن نیز محدودیتی ندارد و می‌توان هیئت مدیره شرکت بیرون از اعضای شرکت باشند.
 • مدت زمان مدیریت مدیرعامل و هیئت مدیره محدودیتی ندارد و بدون زمان می‌باشد.
 • ارکان تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل می‌باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت.
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضا.
 • مجوز بلا مانع بودن ثبت موضوع در صورت نیاز بنا به تشخیص اداره ثبت.
 • مابقی موارد از جمله اساسنامه، شرکت نامه و تقاضانامه و سایر فرم‌ها و اوراق توسط کارشناسان موسسه حامی نیکان تکمیل می‌گردد.
مراحل ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت

ثبت شرکت تعاونی

ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت به بیان احکام شرکت تعاونی پرداخته مع ذلک تصویب قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ موجب جدایی شرکت‌های تعاونی از پیکره قانون تجارت شده است. هدف از تشکیل یک شرکت تعاونی به دست آوردن نفع مادی است اما این نفع مانند سود در بقیه شرکت‌ها نمی‌باشد بلکه سود آن در هزینه کمتر برای شرکت است .

مثلأ اعضای یک محل یا روستا با جمع شدن و تشکیل یک تعاونی هزینه کمتری برای تشکیل یک فعالیت اقتصادی می‌پردازند و در واقع با سرمایه جزئی هر یک از اعضاء سرمایه بزرگی جهت تأسیس شرکت جمع می‌گردد. این نوع شرکت زیر نظر وزارت تعاون بوده و تمامی مجوزها از این وزارت خانه صادر گردیده و در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌گردد.

شرایط کلی شرکت تعاونی عبارت است:

 • اعضای این شرکت حداقل ۷ نفر می‌باشد و حداکثر آن محدودیتی ندارد و در بعضی از انواع تعاونی مانند تعاونی مصرف یا تعاونی مسکن تعداد اعضا متفاوت است.
 • حداقل سرمایه جهت ثبت تعاونی ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و حداکثر آن محدودیتی ندارد و باید ۳۰% آن در بانک مسدود گردیده و گواهی آن به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.
 • در این شرکت هر نفر یک حق رأی دارد و تعداد سهام در شرکت در رأی گیری دخیل نمی‌باشد و سرمایه افراد در تصمیم گیری مهم نیست.
 • تعداد اعضای هیئت مدیره لزوماً باید فرد باشد مثلأ ۳ یا ۵ نفر.
 • مدت زمان اعضای هیئت مدیره ۳ ساله می‌باشد و پس از اتمام باید تمدید شوند.
ثبت شرکت

اقدامات پس از ثبت شرکت

پس از ثبت به صورت قانونی و کامل از جمله چاپ روزنامه رسمی و…شرکت مجاز به فعالیت می‌باشد ولی باید برخی اقدامات اجباری و اختیاری را مطابق قوانین امری انجام داده تا جریمه‌های مربوطه شامل شرکت نگردد.

اقدامات اجباری پس از ثبت شرکت:

۱- پلمپ دفاتر مالی شرکت

این دفاتر شامل دفتر روزنامه و دفتر کل شرکت می‌باشد که به نام هر شرکت صادر شده و توسط دارایی و اداره ثبت شرکت‌ها پلمپ می ششود. این دفاتر مخصوص درج حساب‌های مالی شرکت از بدو تأسیس تا پایان سال مالی شرکت بوده و از سال بعد ، از اول سال مالی که معمولاً یک فروردین تا پایان سال که بیست و نه اسفند می‌باشد. عدم ارائه دفاتر از سوی شرکت موجب جریمه مالیاتی و علی الرأس شدن شرکت می‌گردد.

۲- تعیین حوزه و تشکیل پرونده دارایی:

مطابق قانون مالیات‌های مستقیم هر شرکت پس از تأسیس ۲ ماه فرصت دارد تا اقدام به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه شرکت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه دو برابر حق التمبر عادی می‌گردد.

۳- اخذ کد اقتصادی:

همه شرکت‌ها و اشخاص فعال در حوزه اقتصادی مکلف به اخذ کد اقتصادی و ثبت در حوزه مالیاتی می‌باشند این کد اقتصادی در فاکتورها و قراردادها قید گردیده و بر اساس آنم مالیات شرکت‌ها یا اشخاص مشخص می‌گردد.

۴- ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و اخذ کد ارزش افزوده:

مالیات ارزش افزوده که در سالهای اخیر به تصویب رسیده، هر سه ماه یکمرتبه ارائه می شود و در پایان سال مالی پرداخت می‌گردد. بدین منظور باید در اداره ارزش افزوده ثبت نام گردد و کد ارزش افزوده دریافت شود. می بایست به خاطر داشت که عدم ارائه اظهارنامه ارزش افزوده جریمه‌های سنگینی را موجب خواهد شد.

۵- اخذ کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی:

در صورتی که شرکت دارای کارمند باشد می بایست اصحاب شرکت نسبت به اخذ کد کارگاهی بیمه اقدام نمایند و پس از تهیه لیست کارکنان و کارگران ، لیست را به سازمان تأمین اجتماعی جهت بیمه اشخاص ارائه نماید. طبق قانون کار هر کارفرمایی باید کلیه کارکنان خود را از طریق سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه آنها را ماهیانه پرداخت نماید. این مقدار ۳۰% از حقوق کارکنان می‌باشد که ۷% آن به عهده کارگر و ۲۳% آن به عهده کارفرما می‌باشد. می بایست در نظر داشت که هر شرکت باید با کارکنان خود قرارداد کار منعقد نموده و مطابق آن حق بیمه را پرداخت نماید.

اقدامات اختیاری پس از ثبت شرکت:

 • ثبت علامت و نام تجاری شرکت
 • اخذ کارت بازرگانی در صورت مبادرت به صادرات و واردات.
 • تهیه برنامه حسابداری و مالی شرکت و استخدام حسابدار و مدیر مالی شرکت.
 • تهیه اوراق اداری از جمله سربرگ و کارت ویزیت و …
 • تنظیم و راه اندازی سایت شرکت و عضویت در شبکه‌های اجتماعی.
 • افتتاح حساب بانکی و اخذ دسته چک و…
 • تنظیم قرارداد مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی با کارکنان.
 • انتخاب مشاور حقوقی و وکیل دادگستری جهت انجام امور حقوقی شرکت.

کلیه اقدامات اجباری و اختیاری لازم پس از ثبت شرکت در موسسه حقوقی دایا ثبت صورت می‌گیرد. ما مجموعه ای از خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا شما فقط با آسودگی خاطر تجارت نمایید.

پیشنهاد ما جهت ثبت شرکت

ثبت شرکت و شروع فعالیت اقتصادی و آغاز شراکت با افراد یک واقعه مهم حقوقی است که پیشنهاد می‌شود حتمأ این فرایند با مشورت یک وکیل دادگستری متخصص یا کارشناس مجرب شروع شود تا از تمام زوایا، قوانین و مقررات و مسئولیت‌های افراد مطلع شوید. 
بطور مثال وظایف هیئت مدیره، مدیرعامل ، بازرسین و همچنین مسئولیت‌های مدیران و مقررات جزایی مطالبی کاملأ تخصصی است که معمولا افراد از آنها بی اطلاع هستند. لذا توصیه می شود در یک یا چند جلسه مطالب مطرح شده و با حضور همه اعضا و…تصمیم گیری شود. 
موسسه حقوقی دایا ثبت مفتخر است با برگزاری جلسات مشاوره تخصصی به وسیله وکلای مجرب و خبره در این زمینه شما را یاری نماید. در این جلسات به نکات زیر پرداخته می‌شود:

 • انتحاب نوع شرکت و مقایسه بین انواع شرکت مزایا و معایب هر کدام.
 • انتخاب موضوع و فعالیت‌های شرکت و مجوزهای لازمه از ارگانها و سازمان های مربوطه.
 • تصمیم گیری در مورد سرمایه شرکت و توضیح مزایا و معایب وتعهدات ناشی از آن و سرمایه نقدی و غیر نقدی.
 • انتخاب اعضای شرکت و شرایط هر عضو و عضو موظف و غیر موظف.
 • انتخاب هیئت مدیره و سمت هر یک و وظایف و تعهدات آن‌ها و طریقه تصمیم گیری در شرکت.
 • انتخاب بازرسین و وظایف و تعهدات آن‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها.
 • انتخاب مدیرعامل و وظایف و تعهدات آن‌ها و مقایسه بین سمت‌ها.
 • حق امضای شرکت در اوراق اداری و یا امضای اوراق تعهد آور شرکت.
 • انتخاب نام شرکت و شرایط شکلی و ماهوی نام و مقررات آن.
 • تفاوت‌های بین نام شرکت و نام تجاری شرکت و علامت و برند .
 • قراردادهای خصوصی بین افراد شرکت بنا به شرایط شخصی اعضا.
 • اقدامات پس از ثبت شرکت از جمله پلمپ دفاتر، کداقتصادی، ارزش افزوده و…
 • انواع مالیات‌های متعلق به شرکت و طریقه پرداخت و مقدار آن‌ها.
 • تنظیم اساسنامه، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و کلیه اوراق ثبت شرکت.
 • طریقه اخذ وکالت از اعضا به نام یک عضو دیگر شرکت.
 • مقررات جزایی و تعهدات مدیران و بازرسان شرکت.
 • طریقه انحلال و تصفیه شرکت یا ورشکستگی شرکت.
 • اقدامات احتیاطی در خصوص قرارداد با اشخاص یا شرکت‌های دیگر.
 • ارتباط شرکت با سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها از جمله دارایی، قوه قضاییه، ثبت و بانک و…
 • طریقه تغییرات در شرکت و ثبت تصمیمات در اداره ثبت شرکت‌ها.
 • طریقه دعوت و برگزاری مجامع عمومی و وظایف هر یک از آن‌ها و تفاوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده.
 • طریقه دعوت و برگزاری جلسات هیئت مدیره و نحوه مدیریت مدیرعامل و نحوه تصمیم گیری.
 • طریقه واگذاری سهام یا انتقال سهم الشرکه درهر یک از شرکت هاو ملزومات آن.
 • نحوه ورود شریک جدید یا خروج شرکای قدیمی و اخذ تصفیه ازشرکت.
 • طریقه اخذ مفاصا حساب از دارایی و بیمه تأمین اجتماعی.
 • طریقه افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه و تأثیر آن در دارایی شرکت.
 • انتخاب آدرس شرکت و مقررات و شرایط آدرس شرکت و مدارک مربوطه.