کد اقتصادی | دایا ثبت

کد اقتصادی

درباره ی اخذ کد اقتصادی بیشتر بدانید …

شرکتها به کد اقتصادی نیازمند میباشند . چنین کدی جهت معین ساختن فعالیت یک شرکت اعم از خرید – فروش – خدمات میباشد که این کد در قراردادها و فاکتورها درج میگردد و در یافت این کد اجبار قانونی بهمراه دارد.


بررسی عملکردهای اقتصادی به طرق متفاوتی امکان پذیر می باشد. پشتیبانی از افرادی که در حوزه ی اقتصادی به فعالیت می پردازند و همچنین نظارت مستقیم بر عملکرد اقتصادی شناختی از شخصیت های فعال را طلب میکند.این شناخت از طریق اخذ کد اقتصادی ممکن می گردد.

دریافت مجوز جهت انجام فعالیت های بازرگانی و پرداخت حقوق دولت در چهارچوب امور مالیاتی و پیشگیری ازانواع رقابتها و تلاشهای ناصحیح نیز از دیگر مزیتهای این اتفاق محسوب می شود.

کلیه اشخاص حقوقی (شرکت های ثبت شده ) و اشخاص حقیقی (کسانی که پروانه کسب دارند) که به تولید کالا و خدمات مشغولند باید کد اقتصادی اخذ کنند و در فاکتورهای خرید و فروش خود شناسه اقتصادی را درج کنند.
کد اقتصادی یک شماره 12 رقمی برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد که توسط اداره مالیات برای شناسایی افراد و تعیین میزان مالیات آنها در نظرفته می باشد. کد اقتصادی همانند کد ملی برای هر شخص منحصر به فرد می باشد.

کلیه شرکت های ثبت شده تا 2 ماه بعد از ثبت شرکت فرصت دارند پرونده مالیاتی خود را اخذ کنند.

تذکر: کارت اقتصادی به آدرس شرکتی که برای آن در اداره مالیات پرونده تشکیل شده ، پست میگردد.


از دلایل نیاز به کد اقتصادی برای امور مهم تجاری عبارتند از:

  • اخذ کارت بازرگانی.
  • شرکت در مزایده ها و مناقصات
  • صدور فاکتور ، بدون اخذ کد اقتصادی امکان صدور هیچ نوع فاکتوری وجود ندارد.
  • افتتاح حساب در بانک
  • شرکت در مناقصات
  • عقد قرارداد با شرکتها دولتی

مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی

1. سه قطعه عکس 2*3 متقاضی.

2. فتوکپی پروانه کسب .

3. کپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.

4. درخواست کتبی فرد متقاضی

5. کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری ( در صورتی که قبلا کارت گرفته بودند )

6. تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.


مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی


1. جهت این مرحله همراه با مدارک زیر به اداره دارائی

2. دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی)

3. دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)

4. کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره

5. کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (۲ نسخه)

6. کپی از اظهارنامه شرکت

7. کپی اساسنامه شرکت

8. کپی تقاضانامه (موسسات )

9. کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن

10. کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)

11. کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری

12. بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.

13. نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه

14. پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی

15. کپی اساسنامه شرکت

1. اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

2. مجوز فعالیت :
مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

3. محل فعالیت تجاری:
محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد

4. رسید بانکی:
مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود

5. پرینت مربوط به شماره اقتصادی:
پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .

6. کارت اقتصادی اشخاص حقیقی:
رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .

7. کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:
تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .