چگونه مالیات کمتری بپردازیم؟ | دایا ثبت

چگونه مالیات کمتری بپردازیم؟

مالیات کمتری

معافیت مالیاتی یا مالیات کمتری پرداخت کردن امروزه یکی از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی می باشد به همین دلیل در این مقاله شما را با مهم‌ترین راهکار های بخشش و معافیت مالیاتی آشنا خواهیم کرد. خدمات مالیاتی موسسه حقوقی دایا ثبت

مالیات چیست؟ یک هزینه مالی اجباری بر پرداخت مالیات به یک سازمان دولتی به منظور تامین مخارج عمومی مختلف است. عدم پرداخت ، همراه با فرار یا مقاومت در برابر مالیات، به موجب قانون مجازات می شود. مالیات شامل مالیات مستقیم یا غیر مستقیم می باشد و ممکن است، پول یا معادل کار خود پرداخت شود.

خدمات مالیاتی موسسه حقوقی دایا ثبت

راهکارهای در قانون برای بخشش یا معافیت‌های مالیاتی

قانون مالیات‌ های مستقیم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۶ در ۲۸۲ ماده به تصویب رسید. اجرا کننده این قانون سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد در قانون فوق الذکر ساز و کارهای اخذ مالیات، جریمه مالیاتی، مجازات‌های مالیاتی و معافیت مالیاتی خاصی در آن پیش‌بینی شده است در این بخش راهکارهای استفاده از بخشش یا معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون ذکر می‌شود:

۱- مطابق مواد ۸۱ و ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اشخاصی که مبادرت به فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری می‌کنند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. پس توصیه می‌شود اشخاصی که قصد فعالیت اقتصادی دارند، بخشی از سرمایه خود را به فعالیت‌های فوق الذکر تخصیص بدهند تا بدین وسیله از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بهره مند شوند.

۲- مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم یکی از راه های بخشش یا معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون مالیات های مستقیم استفاده از مجوز و پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط می‌باشد. پس توصیه می‌شود اشخاصی که تمایل به فعالیت‌های تولیدی و معدنی دارند از قبل مجوزهای مربوطه را دریافت نمایند.

۳ -یکی از راهکارهای دیگر در قانون برای بخشش و معافیت مالیاتی مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۳ فعالیت در قالب تعاونی‌های روستایی، عشایری، کشاورزی و کارگری است. افرادی که تمایل به فعالیت‌های اقتصادی دارند می‌توانند فعالیت‌های خود را در قالب‌های ذکر شده گنجانده و از بخشش و معافیت مالیاتی در قانون بهره مند شوند.

استفاده از بخشش یا معافیت مالیاتی در بازار اقتصادی

راهکار های برای بخشش یا معافیت از مالیات:

۱-اولین راهکار تنظیم دقیق اسناد و مدارک مالی است. اشخاصی که اسناد خود را دقیق و به موقع تنظیم کنند و مراودات اصلی و ضروری نه لزوماً همه آنها را در آن ذکر کنند از معافیت های مالیاتی برخوردار می‌شوند چرا که مالیات بر مبنای این اسناد صورت می‌گیرد.

۲-دومین راهکار کمک کردن به امور خیریه و مؤسسات عام المنفعه می باشد. چرا که مطابق قانون اشخاص که به این مؤسسات کمک می‌کنند با ارائه اسناد و فاکتور از معافیت مالیاتی یا بخشش مالیاتی برخوردار می شوند.

۳- سومین راهکار با توجه به اینکه مالیات بر دارایی به میزان دارایی اشخاص بخش می‌شود. توصیه می‌گردد برای استفاده از بخشش یا معافیت های مالیاتی دارایی خود را میان اعضای خانواده تقسیم نموده تا بدین وسیله دارایی شما از حد نصاب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی بیشتر نشود.

راهکارهای برای مالیات کمتری پرداخت کردن


اولین راهکار: پرداخت به موقع مالیات

پرداخت به موقع مالیات = مالیات کمتری پرداخت کردن!

پرداخت به موقع مالیات به شما این امکان را می دهد تا از تخفیف مالیاتی برخوردار شوید. اگر شما جزء مودیان مالیاتی خوش حساب باشید یعنی حداقل به مدت سه سال پشت سر هم در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده خود را تسلیم نمایید و مالیات تعیین شده را در زمان تعیین شده پرداخت کنید این مزیت به شما داده خواهد شد تا ۵ درصد کل مالیات این سه سال را در قالب تخفیف مالیاتی دریافت کرده و  تشویق و تخفیف مالیاتی شامل حال شما شود البته این میزان در حساب شما منظور میشود؛ یا  چهار درصد از کل مالیات پرداخت شده در این سه سال ؛ از بدهی مالیاتی شما کسر میشود .

دومین راهکار: اسناد و مدارک هزینه ها را به صورت کاملا دقیق محاسبه و اظهار کنید

طبق قوانین مالیاتی، مالیات مودیان، در هر سال مالی متناسب با درآمد و میزان سود در عملیات های مادی محاسبه شده و از هزینه ها و استهلاک دارایی ها کسر شده و مبلغی به صورت خالص به عنوان مالیات باید بپردازند . هزینه هایی که مودیان در جریان مراوادات مالی خود داشته اند نیز از مجموع سود آنها کسر شده و باقیمانده سود مبنای تعیین مالیات قرار میگیرد. اگر مودیان عزیز مدارک و سندهای مربوط به هزینه را دقیق و کامل تنظیم و تسلیم کنند ، این مبالغ از مالیات انها کسرخواهد شد و مالیات کمتری پرداخت میکنند. لذا ثبت دقیق و تسلیم به موقع اسناد هزینه ها برای کاهش مالیات بسیار بااهمیت است .

سومین راهکار: محاسبه و ثبت استهلاک دارایی های مستهلک شونده

قسمتی از دارایی ها مثل ابزار ها و ماشین آلات در طی زمان بدلیل وجود استهلاک دچار کاهش ارزش شده و قیمتشان نیز کاهش یافته و در صورت ارائه مدارک دقیق محاسبه ارزش و اسناد کامل در خصوص استهلاک ؛ مودیان مالیاتی میتوانند از تخفیفات مالیاتی استفاده کرده وازو از این امکان که باعث میشود مالیات کمتری پرداخت کنند بهره مند میشوند.

چهارمین راهکار: اظهار مبلغ درآمد سال قبل در اظهارنامه مالیاتی سال جاری

در اظهارنامه مالیاتی، رقم درآمد سال قبل را به عنوان درآمد امسال اظهار کنید . اگر درآمد سال جاری را کمتر از سال قبل اعلام کنید بازرسان مالیاتی اقدام به بررسی دقیق تر و جزیی تر دفاتر و اسناد و مدارک مالی شما می کنند و احتمال آن بسیار زیاد است که به رقمی بالاتر از سال قبل شما برسند لذا این به ضرر مودیان خواهد بود . پس اگر مالیات سال قبل خود را قبول دارید و آن را به صرفه می دانید همان درآمد سال قبل را در اظهارنامه سال جدید خود اعلام نمایید.

پنجمین راهکار: قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی را پیگیری کنید.

یکی از اتفاقات محتمل هر ساله این است که نرخ مالیات بر در آمد تغییر کند . ممکن است کم و زیاد شود یا اینکه برخی از مشاغل و خدمات از پرداخت قسمتی یا کل مالیات تعلق گرفته، معاف شوند به همین منظور بهتر است که قوانین ، تبصره ها و ابلاغیه های مالیاتی را مدام رصد کرده و همیشه اطلاعات خود را بروز کنید تا فرصت استفاده از قوانین معافیت مالیاتی را از دست ندهید.  .

ششمین راهکار: کوچکترین فاکتور های هزینه ها را نگه دارید.

هزینه ها در تعیین مقدار مالیات موثرند. در نگهداری و ثبت همه اسناد و فاکتور های خود غافل نشوید حتی فاکتور هزینه های مربوط به صبحانه ، یا ناهاری که برای یک ماموریت بیرون از دفتر کار صرف کرده اید؛ یا فاکتور پرداخت هزینه پارکینگ و از این دست هزینه ها که ممکن است در طول سال مبلغ بالایی شده باشد ولی در صورت عدم نگهداری  وغفلت از آنها شانس اینکه مالیات کمتری پرداخت کنید را از دست خواهید داد چون در کاهش مالیات شما موثرند.

هفتمین راهکار: به اشتراک گذاشتن دارایی ها و درآمدها با افراد مطمئن.

دارایی ها و درآمدتان را با اعضای خانواده به اشتراک بگذارید. درآمدها و دارایی تان هر چه بالاتر باشد مالیات متعلق به آن قطعا به همان نسبت بیشتر خواهد بود لیکن شما می توانید اعضای خانواده را تحت عنوان کارکنان حقوق بگیر شرکت معرفی کرده و دارایی و درآمدتان را با ایشان به اشتراک بگذارید .

هشتمین راهکار: استفاده از منزلتان به عنوان دفتر کار.

اگر برایتان امکان دارد از خانه خود به عنوان دفتر کار استفاده کنید. چنانچه منزل خود را تحت عنوان دفتر کارتان اظهار کنید بخشی از هزینه های شما ادغام شده و هزینه های مصرفی مانند هزینه اب ، برق و گاز و تلفن به عنوان هزینه های دفتر کار محسوب می شوند .  ضمنا این کار میتواند موجب استفاده شما ازقوانین تخفیف مالیاتی مربوط به کسب و کار های خانگی شود .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *